Aktuality

Upozornění na dodržování povinnosti vlastníků pozemků

Sdělení – upozornění na dodržování povinnosti vlastníků pozemků zasažených bolševníkem velkolepým (BV) dle § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon“). Začátek předjaří roku 2017 znamená z hlediska výše uvedeného právního předpisu čtvrtý rok zajištění udržitelnosti dvou realizovaných projektů městem Mariánské Lázně, jakožto nositelem dotace: „Omezení výskytu invazních druhů v […]

Celý článek